Hösten 2018

Välkommen till höstens seminarier och samverkansprojekt i Nordic Taste and Flavour Centre! I höst fokuserar vi på trender, multisensorik och snabba metoder!

En smak av trend 27 september

Hur tänker konsumenten om smak och mat? Vad eftersöks i produkterna? Under en inspirationsdag får vi lyssna på föreläsningar om trender, restaurangkoncept och förpackningsupplevelsen. På eftermiddagen får vi även lyssna på föreläsningar från industrin om deras framgångskoncept. Plats: Santa Maria, Mölndal.

Samverkan – Rapid methods, praktisk tillämpning

Vårens seminarium om nya metoder visade på ett behov av mer praktisk tillämpning. Under 3 tillfällen: 29 augusti, 3 oktober och 28 november hålls därför samverkansprojekt för snabba metoder. Under de två första träffarna går vi igenom och arbetar med likhetsmetoder (Sorting/Projective mapping) respektive verbala metoder (CATA/RATA/Flash profiling). Tredje tillfället går vi igenom resultatbearbetning. Plats: RISE Göteborg.

Multisensorisk upplevelse 18 oktober

Smak och doft påverkar alla våra sinnen. Under en dag för alla sinnen så lyssnar vi på det omgivande rummet, känner på taktila upplevelser och i en gemensam workshop ser vi hur olika sinnen påverkar varandra. Plats: RISE, Borås.

Årets smakförnyare 8 november

Nordic Taste and Flavour Centre är stolta att få vara med under Chark-SM och dela ut priset för årets smakförnyare i samverkan med Culinar.

Övriga tips:

Smak och sensorik (7,5 hp)

Nu kan man anmäla sig till kursen i smak och sensorik som vi arrangerar tillsammans med Göteborgs Universitet. Föreläsningarna i kursen kommer att ske under tre tillfällen våren 2019: 23-24 januari, 6-7 februari samt 21 mars. Anmäl dig här!

För att anmäla dig till seminarier/samverkansprojekt eller för mer information kontakta projektledare Cecilia Norman, cecilia.norman@ri.se