Möjligheter med mervärden – seminarium 9e mars

Detta seminarium syftar till att inspirera och ge konkreta exempel på hur man kan jobba med att addera och lyfta mervärden i sitt koncept och sin kommunikation. Även att belysa möjliga vägar framåt för att komma vidare med sina koncept och kommunikation. Seminariet arrangeras av Livsmedelsacceleratorn och Nordic Taste and Flavour Centre i samverkan.

Läs mer om seminariet här.