Organisation

Projektet Nordic Taste & Flavour Centre ägs och drivs av RISE. Det dagliga och operativa arbetet inom Nordic Taste & Flavour Centre drivs av en projektledare.

Nordic Taste & Flavour Centre är också en förening, i vilken man kan välja att bli medlem (se medlemskap).

Nordic Taste & Flavour Centres styrelse väljs för ett år och har ett övergripande och strategiskt ansvar.  Styrelsen består av åtta ordinarie styrelseledamöter och eventuellt en till fyra suppleanter.

Föreningen har två revisorer samt tre till fem medlemmar i valberedningen.

För mer information kring organisationen, se stadgarna.