Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två revisorer. För verksamhetsåret 2017 är följande två revisorer valda:

NamnRepresenterande Företag/Organisation
Sofia CarlssonLRF
Britt RahmSigill Kvalitetssystem