Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två revisorer. För verksamhetsåret 2018 är följande två revisorer valda:

NamnRepresenterande Företag/Organisation
Jan LundströmLRF
Britt RahmSigill Kvalitetssystem