Valberedning

Valberedningen skall lämna förslag på ny organisation till föreningsstyrelsen senast två veckor innan årsmötet. För verksamhetsåret 2017 består valberedningen av följande representanter:

NamnRepresenterande företag/organisation
Johan AnellLivsmedelsföretagen
Ulrika BrunnSkolmatsakademin
Robert LarssonLRF