Verksamheten

Verksamheten som bedrivs inom Nordic Taste and Flavour Centre tar sin utgångspunkt i våra medlemmars behov och önskemål. Verksamheten syftar bland annat till att öka kunskapsnivån och vi arrangerar därför seminarier, kurser och utbildningar på olika teman och kunskapsnivåer.
Vi har fått förnyat förtroende från VGR såväl som finansiering från Tillväxtverket. Detta kommer att kunna möjliggöra nya satsningar. Rådgivning kommer att erbjudas i frågor kring smak och sensorik. Vi ser här över möjligheten att samarbeta med olika aktörer. Centret kommer även att initiera projekt där företag samverkar kring gemensamma frågeställningar. Mer riktade satsningar kommer också att göras för att engagera små och medelstora företag.

För mer information om verksamheten, se Verksamhetsplan.