Forskningsprojekt/projekt

Inom ramen för Nordic Taste & Flavour Centre ligger forskningsprojekt knutna till sensorik.
Syftet är att föreningens medlemmar ska kunna ta del av forskningsresultateten och utnyttja dessa för egen utveckling.

Aktuella projekt:

  • Go:Independent
  • Utvinning av högvärdiga komponenter ur svenska naturresurser

Avslutade projekt:

  • GYMSEN – Programme for maintenance of sensory capacities in elderly
  • Saltreduktion
  • Aktivt Åldrande – Individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre
  • Sensoriskt språk
  • Robustness
  • Smakliga Livsmedel
  • Dynamisk smak – Betydelsen av saltets distribution i en produkt för smakupplevelsen
  • Innsens

Mauve Decan gjorde praktik för Nordic Taste & Flavour Centre mellan 1 september 2014 och 20 januari 2015. Hon utförde två litteraturstudier:
Development of Gastronomic regions
Mapping of Taste Centers and Projects